Prémiové SMS

Premium SMS nebo také Prémiové SMS je takový druh SMS zprávy, u kterého se cena liší od vašeho běžného tarifu. Tato cena se v České republice pohybuje od 1 Kč do 1 000 Kč. Jak již sám název vypovídá, jedná se o tzv. prémiovou cenu. Hlavním účelem takto zpoplatněných SMS je platba za nákup zboží či služeb prostřednictvím mobilního telefonu a k němu připadajícího telefonního účtu.

Mobile originated 

Existují dva základní typy prémiových SMS. MO – mobile originated a MT – mobile terminated. Zásadní rozdíl je v tom, zdali zpoplatněnou SMS posíláte či vám přijde. Typ MO – mobile originated představuje první variantu, kdy odešlete SMS, která je zpoplatněná jako prémiová. Příkladem takového použití jsou například zprávy, zasílané jako hlasy do televizních soutěží. MO typ má charakteristický sedmimístný tvar čísla: 90z xy ab. 90 je tradiční předvolba všech Premium SMS. Písmeno z představuje konkrétní druh poskytované služby. xy vyjadřují číslo poskytovatele a nejdůležitější písmenka – ab, značí cenu, za kterou zprávu posíláte.

Mobile terminated 

Druhý typ prémiových SMS, tedy MT – mobile terminated, se skládá ze dvou kroků. V tom první odešlete na určité číslo zprávu, za kterou zaplatíte cenu dle svého mobilního tarifu. Zpoplatněnou SMS je zde až tak, která vám do pár okamžiků přijde na váš telefon. Tu již zaplatíte ve výši prémiové SMS. I MT typ má číslo, které jej charakterizuje: 90z xy abc. Oproti MU prémiovým SMS je zde jedno číslo navíc, a to z toho důvodu, že MT zprávy mohou dosahovat až trojciferných cen. Symboly ve tvaru čísla označují stejné veličiny jako u sedmimístné verze MO prémových SMS. S tímto druhým tvarem se můžete setkat například při nákupu jízdenek v Městské hromadné dopravě či při zakoupení parkovního lístku.