Telefonní předvolby měst a krajů

V posledních několika letech je volání z pevné linky čím dál více nahrazováno hovory z mobilních telefonů. I přesto i dnes existují tací, kteří nedají na pevnou linku dopustit. Jedná se především o různé firmy, instituce a organizace, pro které je vlastnictví pevné linky jakousi tradicí. Také někteří starší lidé jsou stále zvyklí pevnou linku používat. Každé číslo každé pevné linky je charakterizováno svoji telefonní předvolbou. Dle tohoto předčíslí je možné jednoznačně určit, do jakého města, případně kraje telefonní číslo spadá.

Ptáte se, proč je dobré takovou informace znát? Volání z pevné linky se totiž rozlišuje na místní a meziměstské. A právě druhý typ bývá výrazně nákladnější. Díky tomu, že má každé město respektive kraj svoji vlastní předvolbu města respektive předvolbu kraje, ví ihned volající, kam volá a na kolik jej hovor přijde. Předvolby jsou primárně děleny podle krajů a městská předčíslí jsou tvořena na jejich základech. Do kterého kraje spadá jaké telefonní číslo zjistíte snadno z následující tabulky předvoleb krajů:

Město Předvolba
Praha 2
Středočeský 31,32
Karlovarský 35
Plzeňský 37
Jihočeský 38, 39
Ústecký 41, 47
Pardubický 46
Liberecký 48
Královéhradecký 49
Jihomoravský 51,53,54
Moravskoslezský 55, 59
Vysočina 56
Zlínský 57
Olomoucký 58