Barevné linky, prémiové linky

Barevné linky jsou takovým způsobem voláním, který funguje na principu hovorů na účet volaného. Ve velkém je používají například zákaznické linky různých firem. Barevné linky mají několik podob.

Nejznámější je zřejmě tzv. zelená linka. Ta je pro zákazníka nejpříjemnější verzí tohoto způsobu volání, jedná se totiž o bezplatné hovory. Čísla ze zelené linky mají předčíslí 800.

Barevné linky 

Nyní se dostáváme k hovorům, které jsou již zpoplatněny. Existují modré a bílé linky, odborně nazývané: služby se sdílenými náklady. Jejich principem je to, že zákazník platí za přijatý hovor. Hlavní rozdíl mezi modrou a bílou linkou je v tom, jakou měrou se klient na platbě hovoru podílí. V případě modré barvy se o platbu nákladů na hovor dělí volající a volaný, u linek bílých připadá veškeré finanční zatížení na bedra volaného. Nejpalčivějším problémem se stává fakt, jak tyto služby rozpoznat. Jednoduchý způsob je dle předčíslí volajícího čísla. Modré linky začínají na čísla 81, 83, 843, 844, 845, 846 a 855. Druhý typ barevných linek je rozpoznatelný dle předčíslí 840, 841, 842, 847, 848, 849. Jednotlivé linky jsou zpoplatněny různými sazbami. Ceny se různí také u jednotlivých operátorů. Obecně se však placená částka pohybuje v rozmezí 4 – 5 Kč za minutu hovoru. Někteří mobilní operátoři nabízejí možnost uplatnit na tyto hovory volné minuty ze zákazníkova tarifu.

Prémiové linky 

Barevnými linkami však problematika placených hovorů na účet volaného nekončí. Možná ještě vážnějším problémem jsou tzv. audiotextové linky, někdy nazývané jako prémiová čísla. Audiotextové proto, protože se od nich dočkáme nejen příchozích hovorů, ale také sms zpráv. V případě, že na displeji svého mobilního telefonu spatříte předčíslí 90, doporučujeme zpozornět. Sazba u audiotextových linek se pohybuje v rozmezí od 6 do 95 Kč. Obzvláště nebezpečná jsou čísla, začínající na 905, u nich se totiž sazby, uvedené níže, násobí 10! Existuje několik druhů prémiových čísel. Jedná se o hovory informačního a obsahového charakteru, velmi často jde také o zábavu či nabídku erotických služeb. Prémiové číslo má svůj specifický tvar: 90X AB CD EF. 90 je předčíslí, X reprezentuje charakter služby. AB představují dvě nejdůležitější čísla – vyjadřují totiž cenu příchozího hovoru. Buď za minutu nebo na celý hovor, to se odvíjí od jeho charakteru.